Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

De PBL- en PWC-studies die zojuist zijn gepubliceerd maken treffend duidelijk dat niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2 en de effecten op de welvaart. Hierover bestaat grote onzekerheid, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde rapporten. PBL… Read more

Effectieve CO₂-heffing is niet plat

Er is niks mis met een CO₂-heffing, zolang je maar deze belasting maar niet ‘plat’ invoert, betoogt macro-econoom en journalist Mathijs Bouman in Het Financieele Dagblad. Hij stelt voor om twee tarieven te heffen, namelijk een hoog marginaal tarief en laag gemiddeld tarief en wijst op het belang van een belastingvrije voet. Dit resulteert in een CO₂-besparing zonder de weglek van CO₂. Lees hier het hele artikel op fd.nl.

Stok én wortel is beter dan enkel de stok

Het opleggen van een CO2-heffing aan de industrie lijkt een doel op zich te worden in het klimaatdebat. Helaas kunnen voorstanders het nut hiervan niet met feiten onderbouwen, halen ze zaken door elkaar en laten ze belangrijke context weg. De oplossing die aan de klimaattafel is bedacht, met hoge boetes… Read more