Stok én wortel is beter dan enkel de stok

Het opleggen van een CO2-heffing aan de industrie lijkt een doel op zich te worden in het klimaatdebat. Helaas kunnen voorstanders het nut hiervan niet met feiten onderbouwen, halen ze zaken door elkaar en laten ze belangrijke context weg. De oplossing die aan de klimaattafel is bedacht, met hoge boetes… Read more