Veel onduidelijk na concept-doorrekeningen PBL

De concept-doorrekeningen van het PBL van de voorstellen voor een CO2-heffing van GroenLinks en de PvdA laten veel vragen onbeantwoord, concluderen industriepartijen in Nederland. Wel blijkt dat er een groot risico bestaat op weglek van CO2-uitstoot naar het buitenland en een verlies aan werkgelegenheid in vitale sectoren van de Nederlandse… Read more

Effectieve CO₂-heffing is niet plat

Er is niks mis met een CO₂-heffing, zolang je maar deze belasting maar niet ‘plat’ invoert, betoogt macro-econoom en journalist Mathijs Bouman in Het Financieele Dagblad. Hij stelt voor om twee tarieven te heffen, namelijk een hoog marginaal tarief en laag gemiddeld tarief en wijst op het belang van een belastingvrije voet. Dit resulteert in een CO₂-besparing zonder de weglek van CO₂. Lees hier het hele artikel op fd.nl.