Wiebes: Geen trapezepolitiek ten koste van industriebanen

“Een CO2-heffing mag niet leiden tot banenverlies of tot vertrek van Nederlandse industrie naar het buitenland”, verklaarde minister Wiebes van EZK aan leden van verschillende ondernemersraden van Nederlandse industriële bedrijven. Deze mannen en vrouwen stonden vanmorgen duidelijk herkenbaar in werkkleding op het plein en boden hem en Tweede Kamerleden een open brief aan. Wiebes nam deze welwillend in ontvangst: “Goed dat jullie hier zijn! Ik voel mij gesteund door jullie komst”.

In de brief spreken de ondernemingsraden hun zorg uit dat nationale CO2-heffing de Nederlandse industrie onnodig zwaar belast. Bedrijven kunnen failliet gaan of naar het buurlanden vertrekken die geen extra belasting heffen. Behalve voor hun banen vrezen de werknemers dat innovatie stopt door de zwaardere lasten. “We zijn als industrie in Nederland al jarenlang goed bezig om steeds duurzamer te werken, maar door extra belasting is daar straks geen geld meer voor”, legt Ton van der Avoird uit. Hij kwam als lid van de ondernemingsraad van ExxonMobil speciaal voor de overhandiging naar Den Haag.

Wiebes is het eens met de ondernemingsraden dat de industrie niet uit Nederland mag verdwijnen en ziet het als zijn taak om het parlement te overtuigen dat de klimaatdoelen niet ten koste van de industrie moeten worden gehaald: “We mogen geen politiek trapezewerk verrichten dat er stoer uitziet, maar uiteindelijk mensen werkloos maakt. Dat mag niet gebeuren”.

Behalve de minister, namen ook Tweede Kamerleden Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), William Moorlag (PvdA), Agnes Mulder (CDA) en Frank Futselaar (SP) de open brief in ontvangst. Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV en Arend van Wijngaarden voorzitter CNV Vakcentrale waren eveneens aanwezig op het Plein.

Share