Wiebes: Geen trapezepolitiek ten koste van industriebanen

“Een CO2-heffing mag niet leiden tot banenverlies of tot vertrek van Nederlandse industrie naar het buitenland”, verklaarde minister Wiebes van EZK aan leden van verschillende ondernemersraden van Nederlandse industriële bedrijven. Deze mannen en vrouwen stonden vanmorgen duidelijk herkenbaar in werkkleding op het plein en boden hem en Tweede Kamerleden een… Read more