Paul Compagne: “Druk op de ketel vergroot onze creativiteit en innovatievermogen”

“De uitdaging die voor ons ligt is gigantisch en de tijdslijn nog maar kort, maar juist als de druk groter wordt, ontstaan mooie en innovatieve ideeën”, stelt Paul Compagne, Chief Operations Officer (COO) bij BioMCN. Compagne is al sinds 1982 werkzaam in de chemische industrie. De grootste drijfveer voor hem om in 2006 bij BioMCN te gaan werken zijn de vele vergroeningsprojecten die hij mag leiden.

BioMCN produceert biomethanol en gewone methanol op het Chemie Park Delfzijl. Als COO van dit bedrijf is de invulling van mijn dagen heel verschillend. Dit hangt heel erg af van de fase waar we in zitten. Op dit moment doe ik heel veel op operationeel gebied in verband met de grootschalige renovatie van onze tweede productielijn waarmee wij onze productiecapaciteit gaan verdubbelen. Normaal gesproken ben ik een groot deel van mijn tijd bezig met vergroeningsprojecten. Zeker een derde deel van mijn tijd ben ik operationeel bezig en een kleiner deel heb ik externe verplichtingen.

We zijn al twaalf jaar bezig met het verduurzamen van ons productieproces. Hierbij bekijken we hoe we zoveel mogelijk zonder aardgas kunnen produceren. Je ziet nu dat de vergroeningsambitie verschuift naar projecten waarbij de CO2-uitstoot verlaagd kan worden. Wij hebben momenteel ook een aantal grote projecten op de plank liggen waarmee we veel CO2-reductie kunnen realiseren.

Zo zijn we druk bezig met een basic engineering-studie waarin we onderzoeken hoe wij onze eigen CO2-reductiemissie kunnen bevorderen, want ook op aardgas emitteer je nog relatief veel CO2 per ton geproduceerd product. Als dit project doorgaat gaan we 40 procent CO2-emissiereductie per ton product te realiseren. Daarnaast kijken we hoe we bio-vergisting kunnen gebruiken in plaats van aardgas en of we dit ook kunnen doen met de vergassing van andere afvalstromen voor het produceren van (bio)methanol.

Ten slotte: samen met Gasunie en Nouryon werken wij aan de ontwikkeling van een 20 megawatt-elektrolyser, waarbij wij de groene waterstof willen inzetten voor de productie van hernieuwbare methanol. Dit als eerste stap in de opschaling van de waterstofproductie. Dit soort vergroeningsprojecten hebben mij er ooit toe bewogen om naar BioMCN te komen.

Wat ik daarnaast zo leuk aan BioMCN vind is de charme van een relatief klein bedrijf; we werken met een team van ongeveer 100 medewerkers wat zorgt voor korte lijntjes en een prettige werkomgeving met veel vrijheid. Tot slot trekt de verscheidenheid van mensen waar je mee samenwerkt en de grote complexe installaties waar je mee moet werken mij erg aan. Elke dag brengt weer wat anders.

Ik ga ervan uit dat ik in de laatste tien jaar van mijn carrière ben aanbeland en ondanks dat de afgelopen tien jaren al heel enerverend waren kunnen de komende tien jaar nog wel eens spannender worden. De afspraak om 50 procent CO2-reductie te realiseren in 2030 is al over bijna tien jaar. Dat gaat heel snel en is een enorme uitdaging maar ik denk dat de grootste stap daarna nog komt. Als je ziet dat we al sinds 1990 bezig zijn met verduurzaming dan hebben we uiteindelijk 40 jaar de tijd gehad om de doelstellingen voor 2030 te halen. Voor de doelstelling om volledig CO2-neutraal te produceren in 2050 krijgen we vervolgens nog maar 20 jaar de tijd. Toch heb ik er vertrouwen in, want meestal zorgt druk op de ketel er juist voor dat onze creativiteit en innovatievermogen veel groter wordt.”

Share