Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

De PBL- en PWC-studies die zojuist zijn gepubliceerd maken treffend duidelijk dat niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2 en de effecten op de welvaart. Hierover bestaat grote onzekerheid, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde rapporten. PBL… Read more