Ondernemingsraden roepen politiek op tot verstandig klimaatbeleid

Vandaag brachten vertegenwoordigers van 17 ondernemingsraden van industriebedrijven een bezoek aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor hun visie op de klimaatdoelstellingen. Ze zijn bang dat ondoordachte maatregelen leiden tot het verdwijnen van banen. “Het klimaatprobleem onderkennen we. We denken alleen niet dat een éénzijdige CO2-taks dit probleem oplost,” zegt woordvoerder Arthur Segarra van Gunvor Petroleum Rotterdam.

Zeven vertegenwoordigers van ondernemingsraden woonden de vergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat met minister Wiebes bij. Voorafgaand aan de vergadering sprak woordvoerder Segarra met Kamerlid William Moorlag (PvdA) om de zorgen van de werknemers over te brengen. De boodschap van de ondernemingsraden was helder: “Wij vertegenwoordigen 50.000 man. Wij willen meedoen.”

Moorlag reageerde begripvol maar was terughoudend met het doen van toezeggingen. Wel beklemtoonde hij dat de PvdA de werknemers niet in de steek zou laten: “Wij weten waar onze wortels liggen.” Namens de 17 ondernemingsraden overhandigde Segarra het Kamerlid een pamflet waarop hun standpunten uitgewerkt staan.

Tijdens de commissievergadering stelden Kamerleden kritische vragen aan minister Wiebes over de voortgang van het Klimaatakkoord. Zo wees Moorlag op zijn eerdere gesprek met de ondernemingsraden en stelde hij vragen over de gevolgen voor de werkgelegenheid. Kamerlid Sandra Beckerman (SP) sloot zich aan bij haar collega van de PvdA: “Zonder deze arbeidskrachten is de energietransitie niet mogelijk.”

Wiebes liet zich niet verleiden tot het noemen van concrete maatregelen: “Uiteindelijk gaat de energietransitie banen creëren, maar we moeten werk vinden voor de mensen in de sectoren die worden getroffen.” Moorlag nam hier geen genoegen mee: “Er moet duidelijkheid komen.”

Over het verloop van de vergadering is Segarra gematigd positief: “Het was goed dat we er waren en je ziet dat het effect heeft gehad. Maar voor ons is de kous hier nog niet mee af.”

Share