‘Maatregelen klimaat hebben grote impact op de industrie, arbeidsmarkt en economie’

“De industrie is erg belangrijk voor Zeeland”, stelt Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van provincie Zeeland. Het aanstaande Klimaatakkoord moet volgens hem een goede balans zijn tussen haalbaar-, betaalbaar- en uitvoerbaarheid. De CDA’er is in zijn provincie onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles economie, innovatie en arbeidsmarkt.

Wat betekent de industrie voor Zeeland?

“De industrie is essentieel voor onze werkgelegenheid. Deze bedrijven bieden veel gezinnen een inkomen, die hiermee weer andere gezinnen een inkomen kunnen bieden. De industrie houdt op die manier de middenstand in leven. Daarnaast is de industrie heel bepalend voor de financiering van evenementen en goede doelen, ze treden vaak op als sponsor. Omdat de industrie zoveel betekent voor Zeeland, zitten wij er voortdurend bovenop dat alles in samenspraak moet met deze bedrijven. De industrie op haar beurt zoekt ons ook op.”

Hoe ziet u de balans tussen industrie/arbeidsmarkt en klimaat?

“Vanuit de Zeeuwse situatie kun je niet spreken over het nemen van klimaatmaatregelen zonder daarbij na te denken over de industrie, arbeidsmarkt en economie. Daarom is het heel belangrijk om altijd met de ondernemersraden en bedrijven zelf in gesprek te gaan. Wat vinden zij van de voorgestelde plannen en wat hebben zij als randvoorwaarden? Iedereen moet begrijpen wat er moet gebeuren en hoe. Dat betekent dat het soms nodig en juist goed kan zijn om iets langer de tijd te nemen voor een maatregel wordt ingevoerd. Zoals een voorgestelde bonus-malusheffing. Deze moet alleen worden ingevoerd als het geld een-op-een wordt teruggesluisd naar de industrie. Op die manier zorg je ervoor dat bedrijven gedwongen worden om te innoveren. Dat willen ze ook. Vanuit de regio is er voor een dergelijke regeling best een groot draagvlak. Je kunt er de motivatie mee verhogen en bedrijven kunnen er geld aan verdienen.”

Wat vindt u de sterke punten van het concept-Klimaatakkoord?

“Wat ik met name sterk vind, is het proces. Via de verschillende klimaattafels is aan heel veel verschillende partijen gevraagd om input te leveren. Dit heeft heel veel meer opgeleverd dan was verwacht. Dat is het tweede sterke punt: er is zoveel op tafel gekomen, dat er keuzes gemaakt kunnen worden. Er ligt een heel sterk pakket aan maatregelen, waarmee we zeker tot een goed akkoord kunnen komen.

Waar liggen de lastige punten?

“De verschillende klimaattafels hebben veel informatie geleverd, maar daar ligt ook direct het lastige: het zijn aparte tafels. Hierdoor is er niet altijd integraal gewerkt. Voorgestelde maatregelen van de ene tafel kunnen grote (nadelige) effecten voor een andere tafel. Hier is niet altijd op afgestemd. Daarnaast is de grote hoeveelheid informatie ook lastig. Het is zoveel, je komt er bijna niet doorheen. Komen tot een Klimaatakkoord vraagt heel veel regie. Het belangrijkste nu is dat het Klimaatakkoord haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is. Daarnaast moeten we blijven kijken naar level playing field en de afstemming met Europa. Niet voor niets is er uitstel gekomen en moeten plannen verder worden uitgewerkt.”

Ligt de sleutel voor veel knelpunten niet bij de kerncentrale in Zeeland?

“De kerncentrale levert CO2-schone energie, dus in die zin wel. Er is ook al jaren de mogelijkheid en ruimte voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale. Geen enkel bedrijf wil dat echter doen. De huidige centrale draait verlies en de provincie staat garant voor de tekorten, omdat er gegarandeerde prijzen zijn afgesproken. Een mogelijke oplossing zou zijn dat het Rijk bijdraagt aan het afdekken van de risico’s. Mocht er dan wel winst gemaakt worden, kan deze worden ingezet voor de verduurzaming van de energievoorziening.”

Wat zijn belangrijke punten voor de Zeelandse politiek in de komende periode?

“We gaan zeker een aantal zaken benoemen over de energietransitie en de klimaatverandering. Verder is het imago van Zeeland een belangrijk punt voor ons. Momenteel beschouwen veel mensen Zeeland als een toeristische locatie, en weten zij niet dat we hier ook een grote werkgelegenheid hebben. Dit zien we ook bij onze jongeren. Zij gaan studeren en komen dan niet allemaal terug, terwijl we die arbeidskrachten wel nodig hebben. Daarom gaan we ons stinkende best doen om die jongeren terug te halen.”

Share