Wiebes: Geen trapezepolitiek ten koste van industriebanen

“Een CO2-heffing mag niet leiden tot banenverlies of tot vertrek van Nederlandse industrie naar het buitenland”, verklaarde minister Wiebes van EZK aan leden van verschillende ondernemersraden van Nederlandse industriële bedrijven. Deze mannen en vrouwen stonden vanmorgen duidelijk herkenbaar in werkkleding op het plein en boden hem en Tweede Kamerleden een… Read more

Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

De PBL- en PWC-studies die zojuist zijn gepubliceerd maken treffend duidelijk dat niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2 en de effecten op de welvaart. Hierover bestaat grote onzekerheid, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde rapporten. PBL… Read more